de nieuwe
sociëteit

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring.

Vereniging “De Nieuwe Sociëteit” (DNS).
Reglement wet Algemene Verordening Gegevensbeheer.

Secretariaat:
Irene Van de Broek-Geenen
info@denieuwesociëteit.nl

 1. Persoonsgegevens.
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan : achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 1. De persoonsgegevens worden , op een beveiligde manier, digitaal bewaard en beheerd door bestuurslid Ledenadministratie.
 1. De gegevens worden gebruikt voor o.a. verspreiden Nieuwsbrief, versturen correspondentie en overige informatie.
 1. De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden .
 2. De persoonsgegevens worden ter beschikking gesteld aan andere leden om activiteiten te organiseren.
 3. Zodra het lid het lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit de actuele ledenadministratie en worden gearchiveerd.
 1. Indien een lid om zijn gegevens vraagt, zullen deze ter beschikking gesteld worden door de ledenadministatie.
  De aanvraag dient via mail te geschieden en zal binnen veertien dagen worden beantwoord.
 1. Inschrijfformulier.

Indien iemand lid wil worden van DNS zal deze persoon een inschrijfformulier moeten invullen en ondertekenen. Automatisch gaat men dan akkoord met de inhoud van dit privacyreglement.

III. Foto’s.

Bij activiteiten van DNS zullen foto’s gemaakt worden van de deelnemers. Deze foto’s kunnen eventueel worden gebruikt voor promotie activiteiten van DNS en ter ondersteuning van artikelen in de Nieuwsbrief. De foto’s met herkenbare personen zullen nooit op sociale media geplaatst worden.

 1. Data lek.

Bij een eventueel data lek zullen de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan, in kennis worden gesteld.

 1. Functionaris gegevensbescherming.

Het bestuurslid belast met de ledenadministatie van DNS treedt, indien nodig, als zodanig op.

 1. Omgaan met gegevens door leden.

Leden, die uit hoofde van hun taak bij DNS met persoonsgegevens omgaan, zijn gehouden aan de regels zoals vastgesteld in dit reglement.

Bergen op Zoom, juli 2018.

Het Bestuur.

Secretaris: I. Van de Broek-Geenen                                      Voorzitter: J. van Gisteren