de nieuwe
sociëteit

Informatie

Informatie over de nieuwe Sociëteit.

 

De leden van De Nieuwe Sociëteit vormen een vriendenclub die in een gemoedelijke sfeer aan diverse aktiviteiten kunnen deelnemen. Naast deelname aan georganiseerde evenementen bestaat de mogelijkheid om maandelijks met elkaar van een hapje en een borreltje te genieten in stadsbrasserie Thalia.
Op 1 januari 2023 bedraagt het ledenaantal 76. Naast deze aktiviteiten bestaan er initiatieven in de vorm van een museumclub, een cultuurclub, een leesclub en een fietsclub. We staan open voor organisatie van en deelname aan andere incidentele en structurele evenementen. Als dit uw belangstelling wekt, schroom dan niet om met ons in contact te treden, een keertje de sfeer te proeven door met ons mee te gaan en/of om toe te treden tot onze vereniging.

Het bestuur.

Het bestuur van de Sociëteit bestaat uit vijf leden: Voorzitter (Ruud Kruissen), Secretaris (Ankie Holtzer), Penningmeester (Jan van de Broek), bestuurslid, belast met de ledenadministratie (Tonny van den Dobbelsteen) en de voorzitter van de Activiteitencommissie (Joke Jonker).

Voorzitter

dhr. R. Kruissen

Secretaris

mw. I. Holtzer

Penningmeester

dhr. J. van de Broek

Leden administratie

mw. T. van den Dobbelsteen.

Activiteiten Commissie

mw. J. Jonker

De activiteitencommissie.

Het bestuur heeft een activiteitencommissie in het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor het maandelijkse evenementenprogramma. Deze commissie wordt geleid door Joke Jonker, tevens bestuurslid. Andere leden van de activiteitencommissie zijn Truusje Renes,  Oscar Huiskamp, Ingrid Kruissen en Arnold van den Dobbelsteen. Na de presentatie van het jaarprogramma op de ledenvergadering, is deze club eindverantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van de inzet van andere leden uit de sociëteit.

Clubs.

Er zijn verschillende clubs binnen de sociëteit waaraan leden deel kunnen nemen:
De museumclub bestaat uit 15 – 20 vrouwelijke leden, die regelmatig musea in het land bezoeken.                                                                  De cultuurclub bezoekt regelmatig voorstellingen, concerten, musea en andere culturele evenementen.
De leesclub bespreekt eens in de zes weken een door ieder gelezen boek, onder een steeds wisselend voorzitterschap.
De bowlingclub speelt regelmatig op de dinsdagmiddag in Bowlingcentrum De Zeeland. Ieder kan hieraan deelnemen, ook niet-leden.
De fietsclub fietst iedere woensdagmorgen willekeurige routes over de Brabantse Wal. In deze club fietsen ook niet-leden mee.

Hoewel niet in clubverband bij de sociëteit, wordt er door veel leden van De Nieuwe Sociëteit gegolfd en gebridged. Jaarlijks wordt er wel een golfdag en een bridgedrive door leden van de sociëteit georganiseerd.

Museumclub:     Ria Voss, Margreet Hagendijk

Cultuurclub:       Gerrit Horstman, Hanny Huiskamp

Leesclub:             Joop van Gisteren

Fietsclub:             Jan van de Broek

Bowlingclub:       Joop van Gisteren

Aanmelden.

 

Het bestuur van De Nieuwe Sociëteit vindt dat er vanuit beide partijen een klik moet zijn om als lid te kunnen deelnemen. Het vrijblijvend uitproberen van een activiteit behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Pas na twee bijeenkomsten nemen we met elkaar de beslissing om definitief lid te worden. Heeft u interesse om lid te worden van De Nieuwe Sociëteit meldt u zich dan aan voor een activiteit. Pas daarna beslist u om lid te worden.

Wilt u na het lezen van deze site nog meer informatie dan is hiervoor het volgende nummer beschikbaar 0164-612507

Het lidmaatschap van de Nieuwe Sociëteit bedraagt € 85 per persoon per jaar.